Skip to main content Skip to search

Archives for Hỏi đáp về Đăng Ký Kinh Doanh

HẬU QUẢ CỦA VIỆC KHÔNG TREO BIỂN HIỆU CÔNG TY

Việc không treo biển hiệu doanh nghiệp khi Cơ quan thuế quản lý xuống kiểm tra thì Cơ quan thuế sẽ có nhiệm vụ khóa lại Mã số thuế của doanh nghiệp. Khi bị khóa Mã số thuế, mọi phát sinh từ hóa đơn, doanh thu, giao dịch từ ngày bị ra thông báo khóa sẽ không còn hiệu lực. Doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm hành chính và bị phạt tiền tùy theo mức độ khi vẫn tiếp tục xuất hóa đơn khi Mã số thuế bị khóa.

Read more
093 341 5959