Skip to main content Skip to search

Giới thiệu

CÔNG TY TNHH ASCTAX

ASCTAX là một doanh nghiệp trẻ chuyên cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ làm thủ tục về thuế, dịch vụ thành lập công ty, tư vấn doanh nghiệp. Từ khi thành lập đến nay, ASCTAX đã giúp hàng trăm doanh nghiệp tránh được các rủi ro về thuế và tránh được sự “đau não” khi xử lý sổ sách kế toán. Sự năng động và nhiệt huyết của thế hệ trẻ là nguồn lực vô giá để ASCTAX mang đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Tín: TÍN được ASCTax đưa lên hàng đầu, với mong muốn tạo niềm tin và sự tin tưởng cao nhất của khách hàng về chất lượng dịch vụ và phong cách phục vụ.
  • Tâm: TÂM là một trong những nền tảng quan trọng. Đạo đức nghề nghiệp được duy trì ở mức cao nhất. Thực hiện dịch vụ trên cơ sở tôn trọng pháp luật và hài hòa lợi ích các bên.
  • Tầm: Người lãnh đạo phải có tầm nhìn xa trông rộng, đề ra mục tiêu lâu dài và hướng đi để đạt được mục tiêu đó.
  • Trí: Đề cao tinh thần rèn luyện tri thức, phát triển kỹ năng, nâng cao năng lực, sáng tạo trong suy nghĩ và hành động đẻ nâng cao lợi ích của khách hàng, lợi ích công ty, lợi ích nhân viên.
  • Đức: Hướng nhân viên đến những hành động đúng đắn, luôn hướng đến sự phát triển chân chính của công ty.
093 341 5959