?KINH DOANH NHỮNG NGÀNH NGHỀ KHÔNG ĐĂNG KÍ THÌ CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

 
Trước đây, hành vi kinh doanh không đúng ngành nghề ghi trong Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh sẽ bị phạt tiền theo quy định pháp luật. Tuy nhiên theo pháp luật hiện hành không còn quy định việc xử phạt hành vi kinh doanh không đúng ngành nghề doanh nghiệp đã đăng ký nữa.
 

Tuy nhiên, doanh nghiệp bắt buộc phải đăng ký, thông báo về Cơ quan Đăng ký kinh doanh khi có thay đổi nội dung, thông tin đăng ký doanh nghiệp (thay đổi ngành, nghề kinh doanh…) theo Điều 32 Luật Doanh nghiệp.

 
Như vậy, doanh nghiệp không bị phạt khi kinh doanh ngành nghề chưa đăng ký kinh doanh nhưng sẽ bị phạt khi có thay đổi ngành nghề kinh doanh nhưng không thông báo tới Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.
 
Khi thay đổi ngành nghề kinh doanh chậm thông báo với sẽ bị phạt theo quy định tại Điều 25 Nghị định 50/2016/NĐ-CP, cụ thể:
 
? Phạt tiền từ 1 triệu đồng – 5 triệu đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn từ 01 – 30 ngày.
 
? Phạt tiền từ 5 triệu đồng – 10 triệu đồng với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn từ 31 – 90 ngày.
 
? Phạt tiền từ 10 triệu đồng – 15 triệu đồng khi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.
 
Như vậy, khi quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi mà doanh nghiệp không tiến hành đăng ký thay đổi thì sẽ bị xử phạt vi phạm với mức tiền phạt tương ứng nêu trên.
(Linh Nguyen)