Theo Luật doanh nghiệp 2014 quy định, tại Việt Nam có các loại hình doanh nghiệp sau đây: Doanh nghiệp tư nhân (DNTN), công ty hợp danh, công ty TNHH (1 thành viên và 2 thành viên trở lên), công ty cổ phần. Việc lựa chọn loại hình DN nào khi khởi nghiệp thì chủ doanh nghiệp cần phải hiểu rõ đặc tính cơ bản của mỗi loại hình DN.

Sau đây ASCTax đưa ra một số tiêu chí cơ bản để phân biệt các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam theo Luật Doanh nghiệp 2014 để có thể giúp chủ doanh nghiệp dễ dàng lựa chọn loại hình doanh nghiệp khi khởi nghiệp.

CÁC LOẠI HÌNH CÔNG TY

DNTN

CTY HỢP DANH

CTY TNHH MTV

CTY TNHH 2TV TRỞ LÊN

CTY CỔ PHẨN

Chủ sở hữu
1 cá nhân làm chủ, mỗi cá nhân chỉ được thành lập 1 DNTN Ít nhất 2 thành viên hợp danh là cá nhân, có thể có nhiều thành viên góp vốn. Tổ chức hoặc cá nhân Tổ chức hoặc cá nhân (không vượt quá 50 thành viên) Tổ chức hoặc cá nhân (ít nhất 3 cổ đông, không giới hạn số lượng)
Tư cách pháp nhân
Không
Giới hạn chịu trách nhiệm
Bằng tất cả tài sản của cá nhân đó Thành viên hợp danh: chịu trách nhiệm bằng tất cả tài sản của thành viên đó. Trong phạm vi vốn góp Trong phạm vi vốn góp Trong phạm vi vốn góp
Thành viên góp vốn: chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp.
Chuyển quyền sở hữu
Có quyền bán DN nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của DN trừ khi có thỏa thuận khác. Thành viên hợp danh được quyền chuyển nhượng vốn khi các thành viên hợp danh khác đồng ý. Chỉ được rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn cho tổ chức hoặc cá nhân khác. Chuyển nhượng nội bộ hoặc bên ngoài nếu không có thành viên nào mua – Trong 3 năm đầu, chỉ chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập (CĐSL), muốn chuyển cho người khác thì phải được các CĐSL khác đồng ý
Thành viên góp vốn được chuyển vồn góp cho người khác
– Sau 3 năm, chuyển nhượng cho bất cứ ai
Quyền phát hành chứng khoán Không được phát hành cổ phần Không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào Không được phát hành cổ phần Không được phát hành cổ phần Có quyền phát hành cổ phần
Ban kiểm soát Chủ sở hữu bổ nhiệm, nhiệm kỳ không quá 5 năm Từ 11 thành viên trở lên thì phải thành lập Ban kiểm soát Trường hợp công ty dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu nhỏ hơn 50% cổ phần công ty thì không phải lập Ban kiểm soát

 

Trên đây là những gợi ý ASCTax mang đến cho bạn để bạn dễ dàng hơn trong việc định hướng các bước tiến cho sự hình thành doanh nghiệp trong tương lai.

Nếu bạn cần thông tin hướng dẫn chi tiết hơn, xin vui lòng liên hệ ASCTax để được tư vấn.

Địa chỉ: Officetel M-One, 35/12 Bế Văn Cấm, Phường Tân Kiểng, Q7, TP.HCM

Điện thoại: (028) 7305 5959, Hotline: 093 341 5959 – LÊ VĂN LÁY – Giám đốc

Email: info@asctax.vn