Hướng dẫn các thủ tục để Thành lập công ty Cổ Phần

Công ty cổ phần là một trong những loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay, nhận được nhiều sự lựa chọn thành lập doanh nghiệp mới. Dưới đây là một số thông tin cần thiết để thành lập một công ty cổ phần.
I. Công ty Cổ phần là gì?
Công ty cổ phần là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Vốn của công ty được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần và được phát hành huy động vốn tham gia của các nhà đầu tư.

Các cổ đông của công ty cổ phần bao gồm:
1. Dựa trên vai trò đối với việc thành lập công ty cổ phần sẽ có:
– Cổ đông sáng lập: Là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập CTCP. CTCP mới thành lập phải có ít nhất 03 cổ đông sáng lập.
– Cổ đông góp vốn: là cổ đông đưa tài sản vào công ty trở thành chủ sở hữu chung của công ty.

2. Dựa trên cổ phần mà họ sở hữu sẽ có:
– Cổ đông phổ thông: là người sở hữu cổ phần phổ thông. Công ty cổ phần bắt buộc phải có cổ đông phổ thông
– Cổ đông ưu đãi: là người sở hữu cổ phần ưu đãi. CTCP có thể có cổ đông ưu đãi: cổ đông ưu đãi cổ tức, cổ đông ưu đãi hoàn lại và cổ đông ưu đãi khác do điều lệ công ty quy định.
– Cổ đông ưu đãi cổ tức và cổ đông ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu quyết 2.

II. Đặc điểm của công ty cổ phần
– Đây là lựa chọn của đa phần các công ty lớn có ít nhất 03 cá nhân hoặc tổ chức góp vốn trở lên
– Chế độ trách nhiệm của CTCP là trách nhiệm hữu hạn, các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi ro của các cổ đông không cao.
– Khả năng hoạt động của CTCP rất rộng, trong hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề.
– Cơ cấu vốn hết sức linh hoạt tạo điều kiện nhiều người cùng góp vốn vào công ty.
– Khả năng huy động vốn của CTCP rất cao thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng.
– Việc chuyển nhượng vốn trong CTCP là tương đối dễ dàng, do vậy phạm vi đối tượng được tham gia CTCP là rất rộng
– Việc hoạt động của công ty đạt hiệu quả cao do tính độc lập giữa quản lý và sở hữu.

III. Lưu ý
– Kinh doanh những ngành nghề đòi hỏi vốn lớn, thực hiện lọai hình này có thể huy động vốn dễ dàng và từ nhiều nguồn và đối tượng khác nhau.
– Mức thuế tương đối cao vì ngoài thuế mà công ty phải thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, các cổ đông còn phải chịu thuế thu nhập bổ sung từ nguồn cổ tức và lãi cổ phần theo qui định của luật pháp
– Khả năng bảo mật kinh doanh và tài chính bị hạn chế do công ty phải công khai và báo cáo với các cổ đông;

IV. Hồ sơ cần chuẩn bị
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
2. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài ; Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức.
3. Điều lệ.
4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

– Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực trường hợp người thành lập là cá nhân;

– Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác trường hợp người thành lập là tổ chức; Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo uỷ quyền và văn bản ủy quyền tương ứng

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành;

5. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
6. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.
Tham khảo các mẫu hồ sơ tại đây
http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dkdn/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=391&PublishedDate=2016-01-11T15:20:00Z

V. Các bước tiến hành nộp hồ sơ onlinetại Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
Bước 1 : Chuẩn bị hồ sơ như trên
Bước 2 : Tạo tài khoản đăng kí kinh doanh
Bước 3 : Nộp hồ sơ và đợi kết quả phản hồi
Nếu hồ sơ đúng phản hồi trong vòng 3 ngày
Nếu hồ sơ sai phản hồi trong vòng 24h
Bước 4 : Nếu hồ sơ sai tiến hành chỉnh sửa hồ sơ
Nếu hồ sơ đúng in biên nhận và tờ thông báo hợp lệ và nộp bản giấy tại phòng đăng kí kinh doanh
Bước 5 : Nhận giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp
Lưu ý : hiện nay hồ sơ thành lập mới công ty cổ phần chỉ được thực hiện thông qua thủ tục online tại trang https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx

VI. Thời gian hoàn thành hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
VII. Lệ phí nhà nước: miễn phí thành lập và 300.000 VNĐ lệ phí công bố thông tin