THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp thường phát sinh nhu cầu thay đổi tên của doanh nghiệp.

Tên doanh nghiệp chia làm 3 loại bao gồm:

· Tên tiếng việt (tên thông thường)

· Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài;

· Tên viết tắt của doanh nghiệp.

Đối với trường hợp thay đổi tên Tiếng Việt của công ty thì doanh nghiệp ngoài phải thay đổi đăng ký doanh nghiệp còn phải thực hiện khắc lại con dấu của doanh nghiệp;

Đối với trường hợp thay đổi tên tiếng nước ngoài của công ty hoặc tên viết tắt của công ty: Tên tiếng nước ngoài hay còn gọi là tên giao dịch của công ty vẫn phải đảm bảo nguyên tắc là hệ chữ La tinh, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.

Tên nước ngoài không thể hiện trên con dấu của doanh nghiệp do đó khi thay đổi tên nước ngoài của công ty chỉ phải thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà không phải thực hiện thủ tục thay đổi con dấu pháp nhân của doanh nghiệp;

1. Trình tự thủ tục:

Bước 1: Tra cứu tên công ty mới đánh giá khả năng sử dụng tên mới:

Tra cứu tên công ty mới trên Hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia xem có thể sử dụng hợp lệ tên công ty mới như mong muốn hay không theo đường link: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi tên công ty

Tùy vào từng loại hình doanh nghiệp thì thành phần hồ sơ sẽ khác nhau, tuy nhiên các loại giấy tờ cần thiết phổ biến gồm:

· Giấy đề nghị đăng ký thay đổi tên công ty;

· Quyết định bằng về việc đổi tên doanh nghiệp của Hội đồng thành viên

· Bản sao hợp lệ biên bản họp về việc đổi tên doanh nghiệp của Hội đồng thành viên;

· Thông báo thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp (tên công ty)

· Thông báo mẫu dấu công ty– trường hợp doanh nghiệp phải khắc lại con dấu;

· Giấy tờ ủy quyền hoặc giới thiệu cho người nộp hồ sơ và nhận kết quả.

Bước 3: Nộp hồ sơ thay đổi tên công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh

· Sau khi hồ sơ đã ký và đóng dấu đầy đủ thì tiến hành nộp hồ sơ qua mạng của cơ quan đăng ký kinh doanh.

· Sau khi có tiếp nhận của cơ quan đăng ký kinh doanh doanh nghiệp nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh;

· Cơ quan đăng ký ra kết quả chấp thuận hồ sơ hoặc yêu cầu sửa đổi hồ sơ (nếu có).

Bước 4: Khắc lại con dấu pháp nhân (nếu doanh nghiệp thay đổi tên Tiếng Việt của công ty)

· Sau khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với tên công ty mới doanh nghiệp tiến hành thủ tục khắc con dấu pháp nhân mới và đăng bố cáo con dấu mới trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thời hạn hoàn thành thủ tục thay đổi tên tiếng Việt công ty là 03 – 05 ngày làm việc.

2. Lưu ý sau khi thay đổi tên doanh nghiệp

Thứ nhất: Sau khi thay đổi tên doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thay đổi con dấu của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp lựa chọn sử dụng nhiều hơn một con dấu thì các con dấu của doanh nghiệp cần phải được khắc với nội dung và hình thức đồng nhất.

Doanh nghiệp lưu ý giữ lại Giấy công bố mẫu dấu để xuất trình khi thưc hiện thủ tục tại ngân hàng hoặc các đơn vị khác.

           Ảnh minh họa

Thứ hai: In ấn lại hóa đơn VAT.

Đối với các doanh nghiệp phải có hóa đơn VAT thì sau khi thay đổi tên doanh nghiệp cũng cần phải thay đổi hóa đơn VAT vì trong hóa đơn bắt buộc phải có tên của doanh nghiệp.

Thứ ba: Thông báo việc thay đổi với cơ quan có liên quan

Các cơ quan có liên quan bao gồm: Thuế, Ngân hàng, bảo hiểm, đối tác, bạn hàng và các cơ quan quản lý chuyên ngành…

Thứ tư: Sau khi thay đổi tên doanh nghiệp, các tài sản đăng ký sở hữu bởi công ty cũng phải thay dổi theo tên mới.